Viser arkivet for stikkord hallengården

Halléngården er fredet

Riksantikvaren har i sommer bestemt seg for å frede gården i Thorvald Meyers gate 59. Så bra!
Formålet med fredningen er å sikre et unikt butikklokale preget av funksjonalisme og art deco, hovedsakelig designet av arkitekt Ole Sverre.

Fra Riksanitkvarens sider leser vi blant annet:
Fredningen skal bevare den opprinnelige arkitekturen knyttet til to viktige faser i gårdens historie: 1880 og 1931-34. Nyrenessansefasaden fra 1880 er uvanlig fint ornamentert og sjeldent godt bevart. Den arkitektoniske helheten er vellykket, tross to svært ulike stiluttrykk. Butikkfasaden er dessuten sterkt integrert med interiøret, noe som styrker argumentet for fredning av eksteriøret.

Sjelden representant
Det er per i dag svært få bevarte butikk/konfeksjonsinteriører fra 1930- og 1950-tallet. Med den slitasje og det fornyelsespress butikklokaler er utsatt for, er et intakt forretningsinteriør fra 1930-tallet med spor av senere kontinuerlig bruk meget sjeldent og av høy kulturhistorisk verdi. Riksantikvaren anser Halléngården for å være en viktig og sjelden representant for 1900-tallets næringseiendommer.

Les mer her: Riksantivarens vedtak

Hele fredningsvedtaket kan du lese her

Bildeserie med 5 bilder — bla ved å trykke på pilene