Viser arkivet for stikkord bydelsutvalgets

Møteplan for bydelens politikere

bgs-symb-rgb

Snart braker det løs med nye møter for bydelsutvalget i bydelen. Først ut er byutvikliongskomiteen som møtes 25. august, og høstsesongen avsluttes som vanlig med budsjettmøte 17. desember. Her finner du hele møteplanen:

BYDELSUTVALG GRÜNERLØKKA – MØTER 2. HALVÅR 2008

25. august kl. 17.30 Byutviklingskomiteen
26. august kl. 17.00 Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen
27. august kl. 18.00 Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen
8. september kl. 09.30 Eldrerådet
10. september kl. 17.00 Rådet for funksjonshemmede
11. september kl. 18.00 Arbeidsutvalget
18. september kl. 18.00 Bydelsutvalget
13. oktober kl. 17.30 Byutviklingskomiteen
14. oktober kl. 17.00 Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen
15. oktober kl. 18.00 Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen
20. oktober kl. 09.30 Eldrerådet
22. oktober kl. 17.00 Rådet for funksjonshemmede
23 oktober kl. 18.00 Arbeidsutvalget
30. oktober kl. 18.00 Bydelsutvalget
1. desember kl. 17.30 Byutviklingskomiteen
2. desember kl. 17.00 Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen
3. desember kl. 17.00 Rådet for funksjonshemmede
3. desember kl. 18.00 Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen
10. desember kl. 17.00 Arbeidsutvalget
17. desember kl. 17.00 Bydelsutvalget

Møtene er åpne for publikum og starter med åpen halvtime. Møtene avholdes i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57 (2. etasje), inngang Korsgata. Sakspapirer til møtene ligger til gjennomsyn i bydelsadministrasjonen og Deichmanske bibliotek, Schous plass.

Informasjon er også tilgjengelig på bydelens internettadresse: www.bga.oslo.kommune.no