Anleggsarbeid Olaf Ryes plass

Orye1

De gamle sirklene i hvert hjørne av plassen blir beholdt.

Orye2

Var det steinbedd her før, øverst i det vestre hjørnet av plassen?

Orye11

Også opp mot uteserveringa, «grusen», kommer det til å bli anlagt gressplen.

Orye12

Snakk om grønt gress.

Orye13

Det blir opphøyd kantestein langsgangveiene på nye Olaf Ryes plass.

Orye3

Nyanlagt gress trenger vann for at røttene skal feste seg til underlaget.

Orye4

Helt sør på plassen holder Hafslund (?) på arbeid i en kabelkulvert. Her kan en studere den egentlige betydningen av nedstigningstårn.

Orye5

Deler av den gamle asfalten er brutt opp.

Orye6

Snakk om å være i den grønne eng.

Orye7

Kantsteinen er snorett på Olaf Ryse plass-diagonalen.

Orye8

Selv om det er anleggsarbeid på plassen så er det vann i sprinvannet.

Orye9

Under anleggsperioden blir det provisoriske gangstier over Ola Ryes plass

Orye10

Fotgjengerne må gå utenfor gjerdet slik at de ikke ødelegger for anleggsarbeidet.